Ekologická výchova! Ale jaká?

V říjnu 2018 proběhlo testování dvou modulů:

modul 5 - voda a barvy

a

modul 6 - výroba ruční loutky

Projektové dny obou modulů, určených pro rodiny a skupinky dětí, proběhly v Opárenském mlýně v OPárenského údolí Českého středohoří.

Modul 5 – voda a barvy

Ausschnitt_ba.jpg
vlastní Vyrábět si barvy, testovat různá pojidla a pozorovat barevnou výraznost pigmentů z různých zemin nám dělalo velkou radost.

V tomto modulu jsme se zabývali otázkami:

Co má barva společného s vodou? Jak se dříve vyráběly barvy? Může si barvy jen tak vyrobit?

Ale nejdříve si účastníci prohlédli více jak 300 let starý a nyní opravený Opárenský mlýn s jeho vodním kolem a vodním hřištěm. Dozvěděli se mnohé o životě ve mlýně a sami si na mlýnském kameni namleli obilná zrnka.

Po krátkém úvodu do světa barev, jejich dějin a jejich významu se účastníci konečně pustili do „práce“.

Pro výrobu barev potřebujeme tři věci:

Co barví? Barevné pigmenty.

Pro naše přírodní barvy jsme jako barvicí prostředek, resp. barevné pigmenty použili různobarevné, na jemno umleté zeminy.

_DSC0429 1_KLEIN.jpg
Výběr barevných pigmentů. Již na fotografii lze rozpoznat výraznost pigmentů.

Co rozpouští? Voda.

Voda nám posloužila jako rozpouštědlo, díky kterému se pak barvy dají natírat.

Co lepí? Přírodní pojidla.

Vznikne tak barevná kašička, která sice vypadá jako hotová barvy, ale po jejím vysušení rychle zjistíme, že barevné pigmenty nezůstanou přilepené na papíru. Schází pojidlo, jehož úkolem je udržet pigmenty na daném podkladu. Pro jeho vyrobu použijeme přírodní produkty jako jsou mouka, vajíčka, tvaroh a pryskyřice ze stromů.

Modul 6 - výroba ruční loutky

_DSC0358 1.jpg
Z papírmašé tak vznikli „kocout Odin“, létající jednorožec, piráti a draci

Účastníci si z jednoduchých materiálů, jako jsou staré noviny, zbytky látek a barev, a s troškou zručnosti sami vyrobili ruční loutky.

Na počátku se musel každý zamyslet, co chce vyrobit – sestavit nápad na výrobu vlastní ruční loutky.

_DSC0335 1.jpg
Malování loutkovýc hlav z papírmašé

Pak se pustili do výroby papírmašé. Při tom se “plácalo” a modelovalo. Hodně zábavy vyvolalo když se účastníci poprvé odvážili zformovat hlavy loutek.

Na závěr došlo k pomalování hlaviček ručních loutek a ze zbytků látek loutky loutky získaly vhodný oděv.

Výsledky zdaleka předčily naše očekávání!

 

Zpátky k pramenům s "ad fontes"!

Nikdo dnes vážně nezpochybňuje smysl výchovy ke starostlivému zacházení s naším životním prostředím. Ekologické vzdělávání je dnes standardem a již po nejméně 27 let "hlavním zaměřením" Ekocentra Drážďany. Přesto se mnohé změnilo a v centru výměny zkušeností českých a německých pracovníků, zabývajících se tímto vzděláváním, stojí otázka, jak obecně dále, jak si zachovat staré a oslovit nové cílové skupiny, jak aplikovat moderní metodické postupy. Za tímto účelem spolupracujeme s našimi partnery z Německa, „Krušnohorským spolkem“ Erzgebirgsverein z Annaberg-Buchholzu a sdružením sociálních projektů „DOMINO Soziale Projekte“ ze Žitavy a také s  "Opárenským mlýnem", jenž je členem svazu Asociace TOM ČR.

Za naši stranu připravíme programy pro žáky a rodiny z Německa i Česka, a to na témata Voda a Proměny.

U tématu Voda jde např. o seznámení se s faunou a flórou v potoce a v jeho okolí, o určování biotických a abiotických faktorů a o kvalitu vodstva. Dále připravíme experimenty, které přibližují fyzikální a chemické vlastnosti vody. A také poukážeme na politický význam tématu voda.

V centru pozornosti další části našeho programu bude umělecké ztvárnění tématu voda. Při tom využijeme již získané přírodovědné poznatky např. pro výrobu barev.  Během výtvarné realizace si děti budou moci také vyzkoušet své řemeslné schopnosti. 

Obsahem tématu Proměny jsou různé kultury, jejich mýty a rituály spojené s výrobou masek. Kromě příběhů o vzniku a důvodech výroby masek si děti samy vytvoří masky z nejrůznějších materiálů a za pomoci nejrůznějších technik.

Pověsti a příběhy, spojené s mlýnem, jsou výchozím bodem pro výrobu maňásků, určené především pro rodiny s malými dětmi. Děti si samy vyrobí postavičky od hlavy až po oblečení a vyzkoušejí je během hry.

Místem, kde budeme tyto programy testovat, je Opárenský mlýn v Českém Středohoří, v Opárenském údolí poblíž obcí Velemín a Chotiměř u Lovosic, v oblasti vhodné pro výlety (zřícenina hradu Opárno) a dlouhé túry (hora Lovoš nebo Císařské schody). Mlýn byl již rozsáhle rekonstruován a díky projektu "ad fontes" dojde k rozšíření jeho programu o další kulturní a především ekologicky orientované nabídky pro různé cílové skupiny.

Ad fontes je česko-německý projekt, který je v rámci Evropského fondu pro regionální rozvoj realizován s podporou Evropské unie, prostřednictvím programu Interreg V A „Ahoj sousede - Hallo Nachbar“.

Projekt je realizován s podporou
Kontaktní osoba

Umweltzentrum Dresden e.V.
Schützengasse 16-18
01067 Dresden

Birgit Pätzold, Bettina Bauer – organizace projektu

Tel.: 0351 4 94 35 03
Fax.: 0351 4 94 34 40
E-Mail: bettina.bauer@uzdresden.de

Projektový partner

Asociace Tom: http://www.a-tom.cz/
Erzgebirgsverein: http://www.erzgebirgsverein.de/
Haus Domino, Soziale Projekte Zittau e.V.:http://www.domino-camp.de/k_1/index_1.htm