Projekt Athene - AŤ NÁM SÝČEK V NOCI HOUKÁ

AKTUALITA: Exkurze za českými sýčky

Dne 28.04.18 jsme se vydali do Čech po stopách místních sýčků. Lépe řečeno, navštívili jsme v Radešíně u Ústí nad Labem naše české kolegy. A s sebou jsme měli 15 saských příznivců sýčka i s jejich touhou po nových poznatcích. 

Po krátkém úvodu ke stavu populace a k realizaci projektu na české straně jsme navštívili několik lokalit výskytu sýčka. A účastníky sýček nezklamal – na první zastávce se představil hnedka po odehrání zvukové atrapy a na druhé zastávce na nás již čekal na komíně. Pro saské experty toto bylo více jak „zjevením“, neboť na saské straně projektového území již po desetiletí nezaznamenali sýčka jako hnízdícího ptáka. Ale i čeští kolegové mají starost o sýčka: i přes veškerá opatření dochází stále k úbytku populace této malé sovy.

Děkujeme všem účastníkům za zájem, našim českým kolegům za přípravu a vedení a tlumočníkovi za výborný překladatelský výkon.

DSC_2295.JPG
Kdo hledá, najde!

Malá sova, velká minulost

Od antiky je pohled na sýčka obecného nejednoznačný: na jedné straně je symbolem bohyně moudrosti Athene, na straně druhé pak symbolem smrti, neboť hnídil často na hřbitovech. Dnes se však sýčka již nemusíme obávat – právě naopak.

Sýček v ohrožení …

Dnes bychom se právě měli nechat inspirovat moudrostí, aby nám tato vzácná sova vůbec zůstala zachována. Sýčkovi obecnému totiž hrozí vyhynutí. A to platí i pro Sasko a Česko. Dle odhadů nalezneme v Sasku ještě 11 hnízdících párů. V Čechách přeci jen o něco více – kolem 130.  Sýček byl přitom dlouho široce rozšířeným druhem. Jeho vyobrazení nalezneme již na antických mincích a jeho oblíbeným domovem byly, a do dneška i jsou, kamenolomy, vinice nebo ovocné louky.

… i jeho biotop

Největší ohrožení pro sýčka plyne právě z toho, že mizí pro něj vhodné biotopy. Přitom tyto biotopy, stejně jako naše malá sova s velkými oky, mají co nabídnout. Louka s ovocnými stromy, ovcemi a výhledem na Saské nebo České Švýcarsko – to v mnohým z nách vyvolá jistě vzpomínky na poslední dovolenkovou túru nebo pocit domova. Takže když ochráníme takovoutu krajinu, přispějeme současně i k ochraně sýčka a zároveň nabídneme turistům i domácím krásná místa pro život, rekreaci a snění!

Projekt

A to je přesně cílem projektu “Athene”. Aneb hodláme přispět k návratu sýčka do Saska a k posílení jeho populace v Čechách. A to různými opatřeními:

  1. monitoring sýčka obecného -  kde jej vůbec ještě najdeme?
  2. vyhledání vhodných biotopů – kde bychm jej mohli brzy zase vidět?
  3. přeshraniční spolupráce – sýčka nezajímají hranice států, a proto úzce jsme činní na obou stranách hranice
  4. publicita – co děláme, co děláte a co můžeme společně udělat pro ochranu sýčka?

a: pustit se do práce!

Pochopitelně nezůstaneme jen u teorie. Ve vhodných biotopech rozvěsíme budky. Ukážeme Vám, jak lze jednoduchými opatřeními na vlastním pozemku odstranit pro sýčka smrtelné pasti ap.

A možná se nám společně podaří udělat ze sýčka opět jeden ze široce rozšířených druhů ptáků, jak tomu již kdysi bylo.

Steinkauz Bild.jpg
vnes málo vídaný host – sýček obecný

Základní údaje:

vědecké označení: athene noctua

váha a velikost: max. 23 cm a 250 g

vzhled: menší a zakulacený, svrchní strana těla tmavě hnědá a světlé skvrnění, spodina bělavá s podélnými hnědými skrvnami, duhovka citrónově žlutá (samce a samice nelze vnějškově od sebe téměř rozeznat)

potrava: různá v závislosti na ročním období a nabídce kořisti, sestává především z polních myší, hmyzu a žížal

mláďata: sýček klade od poloviny dubna v různćh dutinách v průměru 3-5 vajíček, mladí ptáci zůstávají v hnízdě přibližně 30-35 a po přibližně 2-3 měsících opuštějí své rodiče

biotopy a rozšíření: v severní Africe, Eurasii a střední Evropě obývá sýček obecný především ovocné louky a někdy I kamenolomy a parky

Jak se řekne sýček obecný německy: Steinkauz

 

Projekt je realizován s podporou
Kontaktní osoba

Umweltzentrum Dresden e.V.
Schützengasse 16-18
01067 Dresden

Uwe Bartling - odborný pracovník projektu
Mobil: +49 351 4943 570
E-Mail: uwe.bartling@uzdresden.de

David Maurer - organizace projektu
Mobil: +49 351 4943 571
E-Mail: david.maurer@uzdresden.de

Projektový partner