MUNDANI – PRO SVĚTOOBČANY ZÍTŘKA!

Ukočení projektu Mundani

dne 19.06.2019 

v setkávacím a vzdělávacím místu  v ulici Bremer Straße 18

DSCN0529.jpg
reflexe projektu Mundani ze strany účastníků závěrečné akce v Torhausu

Na závěrečnou akci projektu Mundani se v opravených prostorách Torhausu na Bremer Straße v Drážďanech sešli všichni, kdo se podíleli na realizaci projektu v Drážďanech,  a pochopitelně i zástupci českého partnera.

DSCN0513.jpg
česko-německá pracovní skupina debatuje o další spolupráci

Jednatel Umweltzentra, pan Tom Umbreit, a ředitel Gymnázia Teplice, pan Zdeněk Bergman, poděkovali všem přítomným za výbornou spolupráci.

Poté každý z účastníků krátce informoval o vlastních zkušenostech a zážitcích získaných během realizace projektu. Dozvěděli jsme se tak, které aktivity se povedly a líbily, i to, v čem spočívaly překážky a výzvy. Během akce došlo i k výměně návrhů na další možnou spolupráci a projekty.

 

Životní prostředí: „Klimatické změny“

Projektové dny ve dnech 06./07. 06.2019 a 11./12./13./14.06.2019

v setkávacím a vzdělávacím místu v ulici Bremer Straße 18

 

B1_P1120497_ba_KLEIN500.JPG
Ráno začal projektový den úvodem do tématu: co má Fridays for Future společného s klimatickými změnami?

Klima – to bylo horké téma a to hnedka ve dvojím smyslu. Ačkoli dle kalendáře nemáme ještě léto, během projektových dní jsme měli slunce až moc. A aktuální dění ve spojitosti   s hnutím „FridaysForFuture“ navíc velice nažhavilo ochotu mladých lidí diskutovat na téma klimatu a klimatických změn. Horké hlavy si pak účastníci rádi mohli zchladit v chladnějších prostorách našeho Torhausu.

B2_P1120511_ba_KLEIN500.JPG
Jeden z výstupů hry Svět. Velké bohatství (kameny) a současně vysoká spotřeba energie (dřevo) v Severní Americe.

Překonání jazykových bariér, navázání vzájemné komunikace, vzájemné poznání mezi echy a Němci bylo opětovně malou výzvou pro naši jazykovou animátorku, která ji však bravurně zvládla. A velkou pochvalu udělili žáci taktéž našemu v obou jazycích velmi výřečnému tlumočníkovi!

B3_P1120558_ba_KLEIN500.JPG
Český a německý žák referují o specifickém klimatickém jevu na světe.

Po obsahové stránce byl projektový den zaměřen nejen na globální změny počasí, ale také na to, co s tím může udělat jedinec na osobní úrovni. Šlo tedy nejen o dění na úrovni globální politiky, ale také o možnosti, jak lze vlastními silami reagovat na klimatické změny.

B4_DSC_2882_ba_KLEIN500.jpg
Kde se konala která klimatická konference?

Z pohledu pořadatelů bylo zajímavé sledovat, jaké znalosti a informace mají žáci právě ve vztahu k ktuálním demonstracím a jak dokáží s těmito poznatky pracovat: 

„Páteční demostrace jsou o action, jsou cool! Ale o co konkrétně jde … něco jsme se přiučil!” “Klima, jasně, aktuální téma, ale moc jsem se tím nezabýval.” “Něco už jsem slyšel, ale vlastní bilance, o tom musím ještě popřemýšlet.” “Co já vím, kdo nám dodává proud a z čeho se ten proud vyrábí! “ “Bylo hodně dobré, získat takový přehled!”

B5_DSC_2891_ba_KLEIN500.jpg
Na konci projektového dny zjišťovali čeští a němečtí žáci pomocí testu, jaká je jejich ekologická stopa.

 

Projektové dny ve dnech 06./07.05.2019

v setkávacím a vzdělávacím místu v ulici Bremer Straße 18

Bild1_133-Ausschnitt_ba_KLEIN800.JPG
Pohled na vlastní oblečení.

Tématem těchto projektových dní byl „férový obchod“. Pro většinu účastníků to byl nejspíše první skutečný vhled do problematiky, z kterých zemí pochází naše oblečení. Nápisy na různých nášivkách prozradily: většina oblečení pochází z asijských zemí. Proč tomu tak je a čím to je dáno? Toto byly otázky, kterými se žáci intenzivně zabývali a diskutovali o nich. Především pak dívky. Kluci si drželi trošku „odstup“ a hlavně pozorně naslouchali. Zahrát si roli jednotlivých producentů ve výrobním procesu nebyl takový problém. Sestavit jejich logické pořadí však již byla malá výzva. 

Bild2_P1120130_ba_KLEIN500.JPG
Při odpolední jazykové animaci šlo o to, namalovat nějaký předmět. A ostatní museli napsat správný pojem v češtině a v němčině.

Jako obvykle, i nyní se velice líbila jazyková animace. První proběhla hnedka na počátku a její otevřená a pohodová atmosféra se pak nesla celým dnem.

Bild3_P1120119_ba_KLEIN500.JPG
Neuvěřitelná cesta oblečení.

Na závěr jsme se mj. ptali „co si odneseš z tohoto dne?“: „Že vše se tolikrát různě převáží, jsem vůbec netušila“.; „Já jako zákazník to vůbec nemůžu pochopit!“; „To téma mě sice tolik nezajímá, ale že je to tak komplikované …”; “Co s tím mám dělat? Nejlépe kupovat jen půlku hadrů …“; „Výměna oblečení je dobrá alternativa. Hnedka se podívám na web.“

 

Projektové dny ve dnech 03./04.04.2019

v setkávacím a vzdělávacím místu v ulici Bremer Straße 18

Tzv. Torhaus je sice dost neobvyklé místo pro školní projektový den, ale jako rámec pro téma „občanské války“ o to více vhodné místo. 

B1_P1110765_ba_KLEIN500.JPG
V malých česko-německých pracovních skupinkách se žáci přípravovali na představení příčin konfliktů. Počasí bylo nádherné, takže příprava mohla probíhat venku.

V porovnání s jinými projektovými dny byly tentokrát jazykové předpoklady žáků a žákyň naprosto opačné: všichni němečtí žáci se vedle angličtiny učili jako druhý cizí jazky češtinu. Čeští žáci se učili nikoli německy, ale španělsky. Pro to nás velice zajímalo, jak mezi nimi bude probíhat komunikace na individuální úrovni!

B3_P1110774_ba_KLEIN500.JPG
Jedna skupina představila jeden z klasických důvodů každodenních konfliktů. V tomto případě „mstu“.

Počáteční odstup a obavy z komunikace hned na počátku překonala jazyková animace. Za použití minimálních jazykových prostředků, ale o to více pomocí kreativních nápadů a hereckého talentu, se všem podařilo zvládnout úkoly, jak definovat a představit důvody každodenních konfliktů. 

V malých česko-německých skupinkách šlo pak mj. o konkrétní občanské války a konflikty. Žáky především překvapilo, že při porovnání vyšlo najevo, že velikou roli jako příčina konfliktů hraje nerovnost.

B6_P1110795_ba_KLEIN500.JPG
Po obědě a po prohlídce areálu opět venku proběha jazyková animace, kterou si viditělně užívali všichni žáci a žákyně.

Komentáře na konci projektového dne: „Nevěděl jsem, že tolik válek trvá již tak dlouho. O spoustě z nich již ani neslyšíme a nic se o nich nedočteme.“ „Náboženství vlastně nehraje ani tak hlavní roli.“ „Vyřešit takové konflikty není vůbec jednoduché …“ 

„S těmi Čechy to bylo cool …“

 

Projektové dny ve dnech 21./22.03.2019

v setkávacím a vzdělávacím místu v ulici Bremer Straße 18

Útěk a vyhnání znají žáci a žákyně z Teplic a z Drážďan naštěstí jen z hodin dějepisu a z médií. Zajímavé byly jejich názory na to, proč lidé opustějí své domovy. A co si sami spojují s domovem? Bylo zajímavé, jak otevřeně se k tomuto tématu žáci a žákyně vyjadřovali. Většinově měli velice emocionální vztah k domovu, k vlasti. Při tom není důležité ani tak konkrétní místo, neboť vlast je pro ně spíše cosi emocionálního.

B2_664_Ausschnitt_ba_KLEIN500.JPG
Čeští a němečtí žáci se poznávali v malých skupinkách, ve kterých společně řešili i úkoly.

V malých skupinkách se velice intenzivně debatovalo o aktuální uprchlické problematice. Zajímavá byla výměna názorů mezi českými a německými žáky, neboť v Čechách žádá o azyl jen minimum lidí. 

B6_675_Ausschnitt_ba_KLEIN500.JPG
Pokus o zobrazení rozdělení uprchlíků na světě. Překvapivé bylo, že počet uprchlíků v severní Americe je velice nízký v porovnání s Evropou.

Živě se diskutovalo i o otázkách „Co všechno musí uprchlíci zohledňovat, pokud chtějí zůstat  v Čechách nebo v Německu?“ a „Co mají dělat přijímající země, aby se uprchlíci dobře integrovali?“. 

B7_P1110679_ba_KLEIN500.JPG
Tady mládežníci vyprávějí, částečně velice emocionálně, co si představují pod pojmem domov.

Velice přínosné bylo pro žáky a žákyně osobní setkání s jedním afghánským klukem, který jako nezletilý přišel před třemi lety do Německa. V mezidobí se již slušně naučil německy a trpělivě odpovídal na dotazy. Žáci a žákyně pak dodali: „Skvělé, jak zaníceně se snaží tady prosadit.“, „Tak dlouho neviděl rodiče …“, „Proč ho odmítl fotbalový klub …“.

Projektové dny ve dnech 18./19.03.2019 a 25./26.03.2019 v setkávacím a vzdělávacím místu v ulici Bremer Straße 18

Po ranním přivítání a česko-německé jazykové animaci pro lepší poznání jsme zhlédli jeden krátký videoklip, kterým bylo zahájeno vlastní téma dne – voda. Je to široké téma, které je stále aktuální a které nám nabízí stále nové pohledy. 

B3_P1110646_ba_KLEIN500.JPG
Čeští a němečtí žáci společně skládají obrázek na téma voda z jednoho kontinentu.

Rozděleni do malých česko-německých skupinek jsme se pustili do zkoumání, jak je voda rozdělena na naší zeměkouli. Překvapivý byl mnohdy rozdíl mezi našimi předpoklady    a skutečnými fakty.

B5_648_Ausschnitt_ba_KLEIN500.JPG
Po dokončení puzzle šlo o to, přiřadit tomuto vodnímu obrázku správný kontinent a zdůvodnit to.

Na začátku sice komunikace trošku vázla, ale to se rychle změnilo a společnými silami, někdy i za pomoci třetích jazyků, jsme se pustili do řešení různých úkolů. Úplně novým pojmem byla pro nás „virtuální voda“. A hlavně tady byl veliký rozdíl mezi našimi představami a skutečnými čísly.

B6_P1110696_ba_KLEIN500.JPG
14 kbelíků vody spotřebuje v průměru denně každý Němec nebo Čech. Vidět toto množství najednou, nebylo od věci.

Komnetáře a shrnutí: „Co, pitná voda nestojí skoro nic!“ „Tolik vody pro jednu čokoládu?“ „Brakická voda – ne, nemám ponětí …“ „Cisterna – co to má společného s vodou?“ Cool, bylo to super s těmi Čechy!”

 

Česko-německý projekt na témata mír, spravedlnost a ekologie

Projektem Mundani chceme vzbudit zájem o velká témata, která hýbou lidstvem, a klást otázky, jaké konflikty nás dnes ovlivňují. Skutečného míru totiž nelze dosáhnout silou. Co to ale znamená, dosáhnout míru? Blahobyt našich společností má dopady na situaci jiných obyvatel zeměkoule a jejich dětí: lze však nějak dosáhnout spravedlnosti v celosvětovém měřítku? Přírodě kolem nás se odcizujeme, potřebujeme ji a zároveň ji ničíme. Můžeme přesto žít v souladu s přírodou? 

Projektové dny určené pro žáky od 8. tříd a zaměřené právě na tyto otázky od 1. dubna 2016 společně připravují Ekocentrum Drážďany a Gymnázium Teplice. Od března 2017 pak čeští a němečtí žáci společně pracují v rámci jednoho z celkem 10 témat.  

Projekt sestává ze dvou po sobě jdoucích dní, paralelně realizovaných v Drážďanech a v Teplicích. Místem realizace jsou zajímavá a neobvyklá místa – bývalá klášterní kaple a někdejší smuteční rozlučkové prostory v areálu bývalého hřbitova. Vybrali jsme je záměrně, neboť jejich dějiny autenticky reflektují války, vyhnání i naději na nový počátek …

DSC02050-Ausschnitt-KLEIN500.JPG
Čeští a němečtí žáci společně řeší úkoly. Častokráte se děti mezi sebou dorozumívají pomocí angličtiny, ale jsou k dispozici i tlumočníci.

Projektové dny jsou tematicky mezioborově zaměřené a vycházejí z učebních plánů pro 2. stupeň ZŠ a pro střední školy. Celkem si lze vybrat z 10 témat v tematických oblastech mír, spravedlnost a životní prostředí. 

Mír

Útěk a vyhnání
Co znamená vlast? Proč lidé opouštějí svou vlast? Jak zachází Německo a Česko se současnou uprchlickou problematikou? Jak se může zdařit integrace? Jakou roli hrály útěk a vyhnání v Teplicích po Druhé světové válce?

Lektoři:
Oliver Reinhard – redaktor fejetonů v novinách Sächsiche Zeitung (DE)
Martin Rak – Učitel dějepisu a zeměpisu na Gymnáziu Teplice (CZ)

Jazyková animátorka: Katka Senf
Tlumočník: Ladislav Lindner-Kylar
Občanské války
Co jsou a jak vznikají občanské války? V jakých zemích probíhaly a v současné době probíhají občanské války? Jakou roli hrají v občanských válkách historie, kultura a náboženství? Jak žili Němci a Češi v 19. a 20. století společně?

Lektoři:
Martin Rak – Učitel dějepisu a zeměpisu na Gymnáziu Teplice (CZ)

Jazyková animátorka: Katka Senf
Tlumočník: Ladislav Lindner-Kylar

Hledání stop: válka a mír
Co je válka a co je mír? Jak ovlivňují globální konflikty náš všední život? Jaké cesty existují k míru? Kde začíná mírová práce? Co nám vyprávějí památníky? Kdo se zasazuje o mír na celém světě?

Lektoři:
Iva Bejčková – Učitelka českého jazyka a dějepisu na Gymnáziu Teplice (CZ)
Anselm Vogler – Externí spolupracovník Vojenskohistorického muzea Drážďany, pomocná vědecká síla na katedře Mezinárodní politiky TU Drážďany, asistent Drážďanské mírové ceny (DE)

Jazyková animátorka: Katka Senf
Tlumočník: Ladislav Lindner-Kylar

 

Spravedlnost

Xenofobie
Co víme o kultuře Romů v Česku? Co je to xenofobie? Jaké stopy muslimské kultury u nás existují? Jaké je to cítit se jako cizinec?

Lektoři:
Jan Růžička – Učitel dějepisu a občanské nauky na Gymnáziu Teplice (CZ)
Marina Schott – externí spolupracovnice oddělení Rozvoj publika/vzdělávání & zprostředkování Grassiho národopisného muzea v Lipsku, B.A. sociální vědy a filozofie s těžištěm kulturní vědy, B.A. afrikanistika, v současné době studium M.A. etnologie (DE)
Dr. Miriam Schultze – komisionální vedení Rozvoje publika Státních etnografických sbírek Saska; etnoložka (DE)

Jazyková animátorka: Katka Senf
Tlumočník: Ladislav Lindner-Kylar
Práva dětí
Kde existovala a existuje práce dětí? Proč musí děti pracovat? Existuje práce dětí také u nás? Jak lze umělecky ztvárnit téma válka-mír-štěstí?

Lektoři:
Sieglinde Eichert – pedagožka (učitelka a vychovatelka), vzdělávání dospělých/nezávislá docentka vzdělávacích nabídek a externí spolupracovnice Zemské centrály pro politické vzdělávání v Sasku,
[vedení projektu Saské nadace mládeže „samozřejmě lidské - CENA 2016“] (DE)
Radka Mrvová – Učitelka ruského jazyka a umění na Gymnáziu Teplice (CZ)

Jazyková animátorka: Katka Senf
Tlumočník: Ladislav Lindner-Kylar
Férový obchod
Jaké jsou spravedlivé ceny za produkty? Co mají společného férový obchod a ochrana životního prostředí? Odkud pocházejí mé šaty? Proč jsou bohatí stále bohatší a chudí stále chudší?

Lektoři:
Jan Růžička – Učitel dějepisu a občanské nauky na Gymnáziu Teplice (CZ)
Benedikt Krüger – spolupracovník Ekumenického informačního střediska v Drážďanech (DE)
Silke Pohl – Spolupracovnice Ekumenického informačního střediska v Drážďanech (DE)

Jazyková animátorka: Katka Senf
Tlumočník: Ladislav Lindner-Kylar

 

Ekologie

Voda
Co dokáže voda? S jakými tradicemi, náboženstvími, rituály, pohádkami a příběhy je voda spojena? Kolik vody máme k dispozici?

Lektoři:
Martina Krausová – Učitelka matematiky a fyziku na Gymnáziu Teplice (CZ)
Monika Krausová – Učitelka matematiky a biologie na Gymnáziu Teplice (CZ)
Bettina Bauer – vedoucí ekologického vzdělávání v Umweltzentrum Dresden e.V. (DE)

Jazyková animátorka: Katka Senf
Tlumočník: Ladislav Lindner-Kylar
Biodiverzita
Kolik přírody může existovat ve městě? Kolik přírody potřebuje město? Jaké jsou možnosti vlastního jednání pro udržení biodiverzity?

Lektoři:
Jana Bartošová – Učitelka matematiky a zeměpisu na Gymnáziu Teplice (CZ)
Zbyněk Ulrich – Učitel zeměpisu a biologie na Gymnáziu Teplice (CZ)
Bettina Bauer – vedoucí ekologického vzdělávání v Umweltzentrum Dresden e.V. (DE)

Jazyková animátorka: Katka Senf
Tlumočník: Ladislav Lindner-Kylar
Klimatické změny
Jaké jsou prognózy pro náš region? Jaké důsledky mají tyto prognózy pro Sasko a Čechy? Jak reaguje tělo na klimatické změny?

Lektoři:
Monika Krausová – Učitelka matematiky a biologie na Gymnáziu Teplice (CZ)
Pavla Bergmanová – Učitelka matematiky a biologie na Gymnáziu Teplice (CZ)
Bettina Bauer – vedoucí ekologického vzdělávání v Umweltzentrum Dresden e.V. (DE)

Jazyková animátorka: Katka Senf
Tlumočník: Ladislav Lindner-Kylar


Energie a mobilita
Jak jsou lidé mobilní na různých kontinentech a v různých zemích? Jak spolu souvisí ochrana životního prostředí a energie? Jaká energie bude pro nás v budoucnosti důležitá a ekologicky přijatelná?

Lektoři:
Martina Krausová – Učitelka matematiky a fyziku na Gymnáziu Teplice (CZ)
Vladislav Jedlička – Učitel matematiky a fyziky na Gymnáziu Teplice (CZ)
Bettina Bauer – vedoucí ekologického vzdělávání v Umweltzentrum Dresden e.V. (DE)

Jazyková animátorka: Katka Senf
Tlumočník: Ladislav Lindner-Kylra

Projekt Mundani na jedné straně zprostředkovává znalosti, a to za podpory expertů z Vojenského historického muzea v Drážďanech, Saských etnologických sbírek, Saské zemské centrály politického vzdělávání, deníku Saské noviny, Ekumenického informačního centra, jakož i paní Bettiny Bauer, která má v rámci Ekocentra na starost ekologickou výchovu. 

Na druhé straně je pro nás velice důležité, aby se vzájemně setkávaly a poznávaly děti z České republiky a z Německa. 

Projekt je realizován s podporou
Kontaktní osoba

Umweltzentrum Dresden e.V.
Schützengasse 16-18
01067 Dresden

Katrin Steiner – organizace projektu

Tel.: 0351 4 94 35 01
Fax.: 0351 4 94 34 40
Mobil: 0176 22 74 37 27

E-Mail: katrin.steiner@uzdresden.de

Projektový partner
Download

Mír

Informace - Útěk a vyhnání

Informace - Občanské války

Informace - Hledání stop: válka a mír

Spravedlnost

Informace - Xenofobie

Informace - Práva dětí

Informace - Férový obchod

Ekologie

Informace - Voda

Informace - Biodiverzita

Informace - Klimatické změny

Informace - Energie a mobilita

Výstavy

Výstavy "Beuronská kaple v Teplicích" a "Torhaus v Drážďanech" představují dějiny obou míst až po dnešek.

Beuronská kaple v Teplicích

Torhaus v Drážďanech

Výstava "Mundani 1" dokumentuje projektové dny v Drážďanech a v Teplicích na témata Mír a Spravedlnost. Poslední tabule ukazuje aktivity v rámci jazykové animace na obou stranách hranice.

Mundani 1

Pracovní podklady pro projektové dny

Drážďany, Téma: Mír

"Občanské války"

Metodika

Motivy a otázky

Pracovní list Afrika

Pracovní list Amerika

Pracovní list Asie

Pracovní list Evropa

Pracovní list Kolumbie

Pracovní list Srí Lanka

Pracovní list Bosna a Hercegovina

Pracovní list Irsko

Pracovní list Somálsko

Teplice, Téma: Mír "Občanské války"

Metodika

Pracovní list student CZ

Pracovní list student DE

Pracovní list učitel

Drážďany, Téma: Mír

"Útěk a vyhnání"

Metodika

Al-Gear-Rap

Otázky pro studenty

Teplice, Téma: Mír

"Útěk a vyhnání"

Metodika

Pracovní list student CZ

Pracovní list student DE

Pracovní list učitel

Drážďany, Téma: Mír

„Hledání stop: válka a mír“

Metodika

Pracovní list válečné příběhy

Válečné příběhy

Pracovní list příčiny války

Příčiny války

Pracovní list OSN

Kapesní mapa

Leták

Rozdělení skupin

Popisky stanic

Ano-Ne karty

Teplice, Téma: Mír

„Hledání stop: válka a mír“

Metodika

Pracovní list student CZ

Pracovní list student DE

Pracovní list učitel

 

Drážďany, Téma: Spravedlnost

"Férový obchod"

Metodika

Popisky stanic

Pracovní list - Uvědoměle nakupovat

Pracovní list - Kampaně

Pracovní list - Životní podmínky

Pracovní list - Upcycling

Chudý navzdory práci

Kampaň

Kartičky s kontinenty

Kartičky s rolemi

Teplice, Téma: Spravedlnost 

"Férový obchod"

Metodika

Pracovní list student CZ

Pracovní list student DE

Pracovní list učitel

Drážďany, Téma: Spravedlnost

"Práva dětí"

Metodika

Materiál

Slovníček

Práva dětí 1

Práva dětí 2

Práva dětí 3

Výstava UNICEF - Dětská práce

Výstava - pracovní list

Výstava - řešení

Pracovní list - Dělnice v továrně na cigarety

Historický dokument - dotazy

Historický dokument - řešení

Kvíz

Kvíz - řešení

Teplice, Téma: Spravedlnost

"Práva dětí"

Metodika

Pracovní list student CZ

Pracovní list student DE

Pracovní list učitel

Drážďany, Téma: Spravedlnost

"Xenofobie"

Metodika

Pojmy k dominu

Křížovka

Křížovka - řešení

Pexeso - vysvětlení pojmů

Kostky - řešení

Pracovní list - Rasismus

Pracovní list - Pokyny ke stanicím

Pracovní list - Prší

Kvíz

Teplice, Téma: Spravedlnost

"Xenofobie"

Metodika

Pracovní list student CZ

Pracovní list student DE

Pracovní list učitel

 

Drážďany, téma: Životní prostředí „Biodiverzita“

Východiska

Metodika

Karty Přebíraná

Vež Jenga - zvířata a rostliny

Vež Jenga - pravidla hry

Pexeso - přehled

Bingo na louce

Teplice, téma: Životní prostředí „Biodiverzita“ 

Metodika

Novinové články

Loga českých národních parků

Pracovní list - žák DE

Pracovní list - žák CZ

Pracovní list - učitel

Drážďany, téma: Životní prostředí „Voda“

Metodika

Křížovka

Křížovka - řešení

Test minerálních vod

Pojmy k tématu Voda

Vodní kvíz

Vodní kvíz - řešení

Teplice, téma: Životní prostředí „Voda“

Metodika “Voda a biologie“

Tabulka k úloze 1

Pracovní list Biologie - žák DE

Pracovní list Biologie - žák CZ

Pracovní list Biologie - učitel

Metodika „Voda a fyzika“

Pracovní list Fyzika - žák DE

Pracovní list Fyzika - žák CZ

Pracovní list Fyzika - učitel

Drážďany, téma: Životní prostředí „Klimatické změny“

Metodika

Karty událostí - Hra Svět

Texty Plyny

Skleníkové plyny

Grafika Skleníkové plyny

Body zlomu

Plýtvání potravinami v Evropě

Kvíz Plýtvání potravinami

Kvíz Plýtvání potravinami - řešení

Příklad Rajčata

Klimatické konference

Pracovní list Obaly

Ekologická stopa

Teplice, téma: Životní prostředí „Klimatické změny“

Metodika 1

Pracovní list Biopark - žáci DE

Pracovní list Biopark - žáci CZ

Pracovní list Biopark - učitel

Pracovní list Vodní organismy žáci DE

Pracovní list Vodní organismy žáci CZ

Pracovní list Vodní organismy - učitel

Metodika 2

Pracovní list Životní prostředí - žáci DE

Pracovní list Životní prostředí - žáci CZ

Pracovní list Životní prostředí - učitel

Drážďany, téma: Životní prostředí „Energie a mobilita“

Metodika

Slovíčka pro sestavení skupin

Pracovní list Sčítání dopravy

Automobilová doprava celosvětově

Pracovní list 29 Automobilová doprava

Tabulka Auta na 1000 obyvatel

Kvíz - dotazy

Kvíz - řešení

Návod na postavení solárního automobilu

Teplice, téma: Životní prostředí „Energie a mobilita“ 

Metodika „Elekrika kolem nás“

Pracovní list Elektrika - žáci DE

Pracovní list Elektrika - žáci CZ

Metodika „Energie a ekologie“

Pracovní list Energie - žáci DE

Pracovní list Energie - žáci CZ