NETUR

New Ecologically Traffic(systems) for Urban Regions

Dopravě dominují  pohony na fosilní paliva, ale jejich podíl stále klesá. Důvodem jsou např. rámcové podmínky jako je ochrany klimatu nebo  zákonné normy na kvalitu vzduchu. Součástí řešení mobilitních problémů je i cyklodoprava, jejíž podíl naopak neustále roste.

Dopravní systémy jsou velice komplexní  záležitosti, které jsou úzce provázané s dalšími oblastmi rozvoje měst. Jejich úpravy a rozvoj je proto potřeba řádně připravit a včas komunikovat s občany a dotčenými aktéry. Dalším předpokladem pro hledání správných řešení je dostatek verifikovatelných dat a jejich řádné vyhodnocení.

V oblasti rozvoje cyklodopravy a jejím zapojení do celkového rozvoje města vč. komunikace s občany města disponuje město Drážďany rozsáhlými zkušenostmi a databázemi. Obdobnými zkušenostmi disponuje i CZ-strana, nicméně – především v praktické oblasti – v menším měřítku. Cílem projektu je tedy především vzájemná výměna praktických zkušeností a prozkoumání možností jejich adaptace na konkrétní podmínky obou měst.

Celkem proběhnou 4 workshopy na témata jako jsou cyklodoprava a rozvoj měst, multimodální systémy, získávání a vyhodnocování dat v cyklodopravě, participace občanů při sestavování dopravních konceptů, zapojení Labské cyklostezky do systému cyklostezek, příklady dobré praxe. Jak v Děčíně, tak v Drážďanech se uskuteční dva workshopy. K učasti budou přizváni zástupci městských samospráv, zájmových skupin, odborníci, studenti.

Projekt je financován s podporou Evropské unie.

Kontaktní osoba

Ondřej Smíšek
00420224358404
smisek@fd.cvut.cz

Andreas Querfurth
00491794816935
aq@uzdresden.de

 

Projekt je realizován s podporou

EFRE_DE_CZ_4c_300dpi_KLEIN.jpg

SNCZ2020_Zusatz_RGB_150dpi-KLEIN.jpg

Logo-EEL-KLEIN.JPG